تبلیغات
خنده بازار - اگه می شد
 اگه می شد ... عاشقانه ,

اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه صخره یخی روی آب باشم , مثل تو , اونوقت با هم به هر جا خواستیم فرار می کنیم
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه باد سرکش باشم , از جنس تو . اونوقت نگاهم به نگاهت محرم بود
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه گل تنها باشم , شبیه تو . اونوقت شاید تنها دوستهای هم بودیم
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه راز باشم , عین تو . اونوقت شاید جفتمون تو یک سینه کنار هم جا می گرفتیم

اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه صخره یخی روی آب باشم , مثل تو , اونوقت با هم به هر جا خواستیم فرار می کنیم
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه باد سرکش باشم , از جنس تو . اونوقت نگاهم به نگاهت محرم بود
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه گل تنها باشم , شبیه تو . اونوقت شاید تنها دوستهای هم بودیم
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه راز باشم , عین تو . اونوقت شاید جفتمون تو یک سینه کنار هم جا می گرفتیم
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه محبت باشم از تو . برای تو . تا بشینم تو دلی که شکوندیش و چشمت رو روش بستی
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه تصویر باشم , جلوی چشمهای تو . تا ببینی که چطور عشقم رو خرج تصویر شدنم کردم
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم یه سوال باشم , تا تو همیشه پاسخ من باشی
اگه میشد دوباره به دنیا بیام , می خواستم اشک تو باشم
تا درون چشمهات متولد بشم
روی گونه هات زندگی کنم
و روی لبهات بمیرم

 


نوشته شده توسط مهتاب در چهارشنبه 3 مرداد 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ قبل و بعد از ازدواج
+ المپیک
+ کشفیات
+ مبانی کامپیوتر
+ حس برادری
+ دزدی
+ 7%
+ تست کنکور
+ داستان چت روم ها
+ یک داستان غم انگیز!
+
+ عروسک چینی
+ تست ناشنوایی
+ داستان لیوان آب
+ مقایسه دانشگاه با فیلم ها

صفحات :

media media media media media media