تبلیغات
خنده بازار - تاجر بوالهوس
 تاجر بوالهوس ... حکایت های پند آموز ,

تاجری در بغداد زنی صاحب جمال داشت . اتفاقا آن تاجر به بصره رفت و در آنجا نیز زنی دل از او ربوده و به عقد تاجر بوالهوس در آمد . و هر بار که به بصره می رفت ، چهار ماه در آنجا توقف می کرد . زن بغدادی دانست که شوهرش در بصره زنی گرفته است . صبر کرد تا سوداگران بصره به بغداد آمدند .

پس از زبان یکی از آشنایان شوهرش نامه ای به شوهرش نوشت به این مضمون که : (( زوجه ات در بصره مرده است و اموال بسیار بجا گذاشته است الحال زودتر به این جا بیا )) پس این نامه را به شخصی داد تا به شوهرش دادند . چون شوهرش از مضمون نامه مطلع شد عازم سفر بصره شد .

تاجری در بغداد زنی صاحب جمال داشت . اتفاقا آن تاجر به بصره رفت و در آنجا نیز زنی دل از او ربوده و به عقد تاجر بوالهوس در آمد . و هر بار که به بصره می رفت ، چهار ماه در آنجا توقف می کرد . زن بغدادی دانست که شوهرش در بصره زنی گرفته است . صبر کرد تا سوداگران بصره به بغداد آمدند .

پس از زبان یکی از آشنایان شوهرش نامه ای به شوهرش نوشت به این مضمون که : (( زوجه ات در بصره مرده است و اموال بسیار بجا گذاشته است الحال زودتر به این جا بیا )) پس این نامه را به شخصی داد تا به شوهرش دادند . چون شوهرش از مضمون نامه مطلع شد عازم سفر بصره شد .

زن بغدادی گفت : گمانم آنست که در بصره زنی داری که اینهمه در رفتن به بصره اصرار می کنی . شوهر برای تسلی او سوگند یاد کرد که : اگر زنی بجز تو داشته باشم مطلقه خواهد بود . زن گفت : پس طلاق دادی ؟
تاجر گفت : آری
زن گفت : حال که طلاق گفتی ، بنشین که زنت نمرده است و من حیلت کردم !


نوشته شده توسط مهتاب در سه شنبه 2 مرداد 1386 و ساعت 02:07 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ قبل و بعد از ازدواج
+ المپیک
+ کشفیات
+ مبانی کامپیوتر
+ حس برادری
+ دزدی
+ 7%
+ تست کنکور
+ داستان چت روم ها
+ یک داستان غم انگیز!
+
+ عروسک چینی
+ تست ناشنوایی
+ داستان لیوان آب
+ مقایسه دانشگاه با فیلم ها

صفحات :

media media media media media media