تبلیغات
خنده بازار - زنان عجیب ترین موجودات روی زمین
 زنان عجیب ترین موجودات روی زمین ... طنز ,

اگر او را ببوسید ، شما یك آقا نیستید.
 اگر او را نبویسید ، اصلاً مرد نیستید !
 اگر از او تعریف كنید ، او فكر می كند دروغ می گوئید و قصد فریب دادن او را دارید .
 اگر او را ستایش نكنید ، شما پس برای چه خوبید ؟!
 اگر همیشه با او موافق باشید ، یك
 زن ذلیل هستید .
 اگر موافق نباشید ، شما او را درك نمی كنید .
 اگر زیاد او را ملاقات كنید ، خیلی عجول هستید .
 اگر او را زیاد ملاقات نكنید ، او شما را متهم به خیانت می كند .

اگر او را ببوسید ، شما یك آقا نیستید.
 اگر او را نبویسید ، اصلاً مرد نیستید !
 اگر از او تعریف كنید ، او فكر می كند دروغ می گوئید و قصد فریب دادن او را دارید .
 اگر او را ستایش نكنید ، شما پس برای چه خوبید ؟!
 اگر همیشه با او موافق باشید ، یك زن
ذلیل هستید .
 اگر موافق نباشید ، شما او را درك نمی كنید .
 اگر زیاد او را ملاقات كنید ، خیلی عجول هستید .
 اگر او را زیاد ملاقات نكنید ، او شما را متهم به خیانت می كند .
 اگر خوب لباس بپوشید ، بچه سوسول هستید .
 اگر نپوشید ، یك پسر كودن هستید .
 اگر كوشش كنید تا رابطه ای دراماتیك بسازید ، او می گوید قدر او را نمی دانید .
 اگر كوشش نكنید ، او فكر می كند دوستش ندارید .
 اگر یك دقیقه تأخیر كنید ، او غر خواهد زد كه منتظر بودن سخت است .
 اگر او تأخیر كند ، خواهد گفت كه این یك روش زنانه است !
 اگر مرد دیگری را ملاقات كنید ، شما از وقتتان خوب استفاده نكرده اید !
 اگر او را با خانوم دیگری ملاقات
 كنید ، خوب این كاملاً طبیعی است آنها زن هستند !
 اگر فقط گاهی او را ببوسید ، او ادعا خواهد كرد كه شما كاملاً سرد هستید .
 اگر زیاد او را ببوسید ، او فریاد خواهد زد كه دارید از او سوء استفاده می كنید !
 اگر به زن دیگری خیره شوید ، شما را به چشم چرانی متهم می كند !
 اگر او به مرد دیگری خیره شود ، خواهد گفت كه : آنها فقط خوش تیپ هستند !
 اگر صحبت كنید ، آنها می خواهند كه شنونده باشید .
 اگر شنونده باشید ، آنها می خواهند شما صحبت كنید ..


نوشته شده توسط مهتاب در پنجشنبه 28 تیر 1386 و ساعت 12:07 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ قبل و بعد از ازدواج
+ المپیک
+ کشفیات
+ مبانی کامپیوتر
+ حس برادری
+ دزدی
+ 7%
+ تست کنکور
+ داستان چت روم ها
+ یک داستان غم انگیز!
+
+ عروسک چینی
+ تست ناشنوایی
+ داستان لیوان آب
+ مقایسه دانشگاه با فیلم ها

صفحات :

media media media media media media